مقایسه حذف

کالاها

کور کن (Blinder) چیست؟ کاربرد و طرز کار کور کن (Blinder) چگونه است؟

کور کن چیست؟ کاربرد و طرز کار کور کن چگونه است؟ اتصالی جهت بستن انتهای لوله

اتصالی جهت بستن انتهای لوله. قیمت کور کن. اتصالی برای بستن انتهای خط لوله. اتصالی است که برای مسدود کردن انتهای لوله به کار می رود. درپوش انتهایی خطوط لوله. اتصالی که برای بستن انتهای نوار تیپ استفاده میشود. نوعی فیلتر هست که اغلب با انجام فرایند RO جهت تصفیه و شیرین کردن آب به کار میرود. انواع آبگرمكن زمینی دیواری ایستاده مخزنی برقی و گازی.

ترتیب نمایش :